Website Preloader

Általános Szerződési Feltételek

 

1. A Szolgáltató adatai

Brahmayurveda Invest Kft.

Rövidített név: Mr. Görgey Art Hotel & Pizzéria

Székhelye: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31., Magyarország

Telephely: 2025 Visegrád, Fő út 9., Magyarország

Cégjegyzékszám: 01-09-352324

Adószám: 27281078-2-41

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.: 11713012-21459928

IBAN: HU30 1171 3012 2145 9928 0000 0000

BIC (SWIFT) kód: OTPVHUHB

NTAK Regisztrációs Szám: SZ20018072

Elektronikus elérhetőség: reception.mrgorgey@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36 30 139 4749

2. Általános szabályok

2.1. Jelen “Általános Üzleti Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató által működtetett
Mr. Görgey Art Hotel*** szálláshelyeknek, és szolgáltatásainak
igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti
Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését
utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának
megfelelő kondíciókkal.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a
Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég
együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (a
továbbiakban: Felek).
3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából
egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az
együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés
szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles, de jogosult vizsgálni, hogy a
harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot
küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül nem érkezik
konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A vendég a
kiküldött ajánlatot addig tudja elfogadni, amig van szabadon a kiajánlott
szobatípusból. A szobákat nem áll módunkban tartani.
4.2. A Szerződés a Vendég írásban, online, e-malben vagy szóban leadott foglalásának
a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban
megkötött Szerződésnek minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi
szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
4.3. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, elérhetőségét, érkező
fők létszámát, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a
szolgáltatások pontos megnevezését. A szerződés tartalma kiterjed: a szolgáltatás
tárgyára, helyére, időtartamára, árára, tartalmazza továbbá a fizetési és lemondási
feltételeket.
4.4.A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra
szól.
4.4.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a
szállodát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes
ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult
újra értékesíteni. Ha a vendég a megrendelt szolgáltatásokat nem veszi
igénybe, és azokat az egyes szolgáltatások kapcsán biztosított határidőben
nem mondja le, vagy a szolgáltató lemondási lehetőséget a szolgáltatás
jellege miatt nem biztosít, a vendég kötbért köteles fizetni.
4.4.2. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett
meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben
az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának
megtérítését.
4.4.3. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként

feltüntetett napon 11:00-ig nem üríti ki, úgy a Vendég köteles a late check-
out díjat fizetni, és amennyiben a szobát 15:00 óra után sem üríti ki és a

tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá,
úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és
ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is
megszüntethető.
4.4.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek
személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba
elfoglalása előtt igazolják – a 237/2018 sz. Kormányrendelet szerint, a
NTAK adatszolgáltatási kötelezettség értelmében. A szállodában bejelentés
nélkül senki sem lakhat.

4.5. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli
megállapodás szükséges.

5. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

5.1. A Vendég a szállodai szobát egyéni foglalás esetében az érkezés napján 14:00
órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig
köteles elhagyni (Check out).
5.2. Az adategyeztetést követően, a szobakártyák letétjét 5 000 Ft/kártya összegében
számítjuk fel, amely készpénzben fizetendő a kártya átvételekor. A távozás napján,
a kártya leadását követően, a letétet visszatérítjük.
5.3. A szoba korábbi elfoglalását, vagy későbbi átadását térítés ellenében tudjuk
biztosítani, a szabad szobakapacitás függvényében.

6. Lemondási feltételek

6.1. Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig szállás-
szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége.

6.2. Megrendelt és visszaigazolt foglalás lemondása esetére az alábbi feltételek
érvényesek:
6.2.1. A megrendelt szolgáltatásokat, az érkezést megelőző 14 napon túl lehet
lemondani kötbérfizetési kötelezettség nélkül. Abban az esetben, ha a
lemondás az érkezést megelőző 14 napon belül történik, Megrendelő az első
éjszaka díját köteles kötbérként megfizetni.
6.2.2. Kötbérmentes határidőn belüli módosításra 4 000 Ft/ szoba módosítási díj
megfizetése mellett van lehetőség, egy alkalommal, kizárólag a szabad
kapacitások függvényében.
6.2.3. Ha a foglalást a vendég az érkezéstől számított 14 napon kívül lemondja, és
kéri az előleg visszautalását a szálláshely 5 000 Ft/ foglalás kezelési díjat
számít fel. A befizetett előleg, mínusz kezelési költség /5 000 Ft/ kerül
visszautalásra!
6.2.4. No-Show, azaz meg nem érkezés esetén a megrendelt szolgáltatások 100%-
a kiszámlázásra kerül.
6.2.5. Lemondás esetén az előre befizetett előlegeket nem áll módunkban
visszafizetni, viszont lehetőséget biztosítunk, hogy adott éven belül, egy új
időpontban felhasználásra kerüljenek.

6.3. A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett
(szállás, étkezés, kezelések, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.
6.4. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos
utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített
feltételeket állapít meg.

7. Árak

7.1. Az aktuális szobaárak a szálloda honlapján, szállodai szobában, vagy a szálloda
portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai
részlegeken is (étterem, wellness, stb) állnak rendelkezésre.
7.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon
változtathatja.
7.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA)
ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a
hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket – előzetes
értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.
7.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a mrgorgey.hu-n kerülnek
meghirdetésre.

8. Fizetés módja

8.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel
(Forintban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP
kártyával, illetve átutalással, illetőleg internetes oldalon keresztüli fizetéssel.
8.2.Foglalás véglegesítésének feltétele az összeg 50%-nak előre történő átutalása.
A közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni a nevet és az érkezés
dátumát.
8.3. Az utalást az érkezés dátumát megelőző 10 napon belül kell megejteni, és erről az
igazolást elküldeni a szálloda részére.
8.4. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére
legkésőbb a helyszínre érkezéskor tart igényt, de egyedi megállapodás keretében
adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
8.5. Ajándékozás esetén a teljes csomagár előre fizetendő.
8.6. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.
8.7. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül
kiállításra. A szolgáltatások ára valutában a Vendég érkezésének napján a
Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.
8.8. A Szolgáltató a számlát elektronikusan állítja ki, a számla a Vendég által a
regisztrációs lapon megadott emailcímre kerül megküldésre.

9. Háziállatok

9.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat bevihető. A szállodai szobában a Vendég
felügyeletével tartható. A háziállatok a közös helyiségeket a szobák megközelítésére
használhatják (adott esetben, az állat természetéből kifolyólag kizárólag pórázon) a
wellness részleg azonban a háziállattal nem látogatható.
9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

10. 18 év alatti vendégek

10.1. A Mr. Görgey Art Hotel*** üzletfilozófiája és adottságai okán Felnőttbarát
szálláshelynek minősül, ezért csak 10. életévét betöltött vendégeket fogad.
Amennyiben ennek ellenére a foglalás a valóságnak nem megfelelő adatokkal
történik, a szálloda a bejelentkezés során megtagadhatja a vendég fogadását, illetve
amint tudomására jut, bármikor elállhat a szolgáltatástól.
10.2. A Szálloda területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem
fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy
szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E
kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő
vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.
10.3. Gyerekek részére – a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén –
pótágyat tudunk biztosítani felár ellenében.
10.4. Pótágy elhelyezésére, csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.
10.5. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni
szükséges.

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő̋ szolgáltatásokat
saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja
biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul
gondoskodni.
11.2. A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő̋ szolgáltatásokat, az abban
visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig
– egy másik, *** kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő̋
szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.
11.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz,
illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő̋ szálláslehetőséget elfogadta,
utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő̋ fél nem élhet.

12. A Vendég esetleges betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég
megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi
segítséget ajánl fel.
12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart
igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről;
az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett
szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések,
berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

13.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést bármikor
azonnali hatállyal felmondani, így a foglalást törölni és/vagy a szolgáltatások
nyújtását megtagadni, ha:
13.1.1. A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott
szobát, illetve a létesítményt.
13.1.2. A Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival
kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll,
fenyegető viselkedést tanúsít.
13.1.3. A Vendég fertőző betegségben szenved.
13.1.4. A Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési
kötelezettségét a meghatározott időpontig

14. A Vendég jogai

14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a
szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek
beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek
hatálya alá.
14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban
panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen
időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett)
panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
14.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően
megszűnik. A szálláshelyről történt elutazást követően utólagos kártérítés
benyújtására nincs lehetőség.

15. A Vendég kötelezettségei

15.1. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a
Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
15.2. A Vendég saját ételt, italt nem hozhat be a szálloda területére, továbbá az éttermi
szabályzatot mindenkor köteles betartani.
15.3. A Vendég köteles a szálloda egyes meghatározott helyiségeiben feltüntetett
házirend előírásokat betartani.
15.4. A Vendég a szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében
drónt, quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég
magánszférájának védelme érdekében. A vendég a jelen pontban rögzített előírás
megszegése esetén teljes körűen felel a drón által okozott kárért.
15.5. A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és
minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz
szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek
egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
15.6. A szolgáltató berendezéseiben és felszerelési tárgyaiban okozott kárért teljes
anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a kárt okozó.
15.7. A szobákból, illetve az épületből bútorokat, berendezési tárgyakat kivinni,
áthelyezni nem megengedett.
15.8. Tűz és bármely észlelt veszélyhelyzet esetén a Vendég köteles a recepciót
haladéktalanul értesíteni.

16. A Vendég kártérítési felelőssége

16.1. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató
vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó
más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a
károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

17. A Szolgáltató jogai

17.1. Amennyiben a Vendég az igény bevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de
igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog
illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába
magával vitt.
17.2. Vagyon- és balesetvédelmi okokból a szálloda területe biztonsági kamerákkal
van ellátva. A vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel
készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer a törvényi szabályozásnak
megfelelően tárolja, utána automatikusan törlésre kerül.
17.3. A szolgáltató területén a szállodai vendégek szórakoztatása érdekében
különböző programok kerülnek lebonyolításra. A programokról fotó- és
videófelvételeket készíthet a szolgáltató munkatársa, vagy a szolgáltató által az erre
a feladatra igénybevett vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A
programokon megjelent vendég tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy ilyen módon a róla készített felvétel megjelenhet kiadványokban és különböző
reklám felületeken. A szolgáltató az adatvédelmi és személyiségi jogokhoz fűződő
érdekek érvényesítésére törekszik, azonban a felvételeken szerepelő
felismerhetetlenséget biztosítani nem tud. A szolgáltató ebből fakadóan, vagy más
vendég által készített fotók, videók közreadása miatt nem vállal felelősséget.

18. A Szolgáltató kötelezettsége

18.1. A Szolgáltató köteles:
18.1.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes
előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.
18.1.2. A Vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges
lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a
létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett
be.
19.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek
a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső
elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
19.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem
léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal.
19.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden
szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset
körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv
felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

19.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég
vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el,
abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre
rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan
alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.
19.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor
felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból
következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel
tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

19.3. A szálloda wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére
történik, a fokozott csúszásveszélyből és a szabályok be nem tartásából eredő
balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.
19.4. A Szolgáltató parkolójában lévő gépkocsiban keletkezett károkért felelősséget
nem vállal.
19.5. A Szolgáltató parkolójában lévő gépkocsiban hagyott értéktárgyakért a
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
19.6. A szálloda egyéb területein hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

20. Titoktartás

20.1. A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás
keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag
az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez,
a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.
20.2. A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a
Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a
Szervező személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított
szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.

21. Vis maior

21.1. Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság,
áramhiány, vízhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel
(vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési
alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy
minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények
bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal
okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

22. Digitális okmányolvasó és VIZA rendszer

22.1. A hatályos törvény értelmében a bejelentkezés és szobaelfoglalás feltétele a
szálláshely-szolgáltatást igénybevevő személyek személyes adatait igazoló
fényképes igazolvány (személyi igazolvány, kártyaformájú vezetői engedély vagy
útlevél) átadása érkezéskor a recepción, illetve digitális okmányszkennerrel való
rögzítése a szálloda részéről. Minden vendég azonosítására szükséges bemutatni a
fényképes okmányt érkezéskor, 2023. december 31-től 14 éven aluli gyermekek
esetében is.
22.2. A hatályos jogszabály szerint – amennyiben a vendég nem adja át érkezéskor a
személyi azonosítására szolgáló okmányt, abban az esetben – a szálloda a
szálláshely-szolgáltatást megtagadja. A Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA)
rendszerbe történő adattovábbításra a szálloda 2021. szeptember 1-jétől köteles.
22.3. A jogszabály alapján megtagadott tartózkodás esetén a szálloda a foglalási
visszaigazolásban szereplő előlegre, lemondási vagy módosítási összeg
megfizetésére nem tart igényt.

23. A felek jogviszonyban alkalmazandó jog, eljáró bíróság

23.1. A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő
bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező
bíróság az illetékes.